ห้องพัก (จานวน 115 ห้อง)

ในทุกห้องจะมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกเหมือนกัน ได้แก่
อ่างอาบนา้ , ฝาชักโครกอัจฉริยะ, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศและควบคุมความชืน้ ,
อินเตอร์เน็ต (Lan, Wireless), ทีวี ขนาด 26 นวิ ้

เช็คอิน 15:00 น. (มีค่าบริการเพิ่ม ในกรณีที่ท่านมาเช็คอินก่อนเวลา)
เช็คเอาท์ 11:00 น. (มีค่าบริการเพิ่ม ในกรณีที่ท่านเช็คเอาท์ล่าช้า)
ในกรณีที่ต้องการเช็คอินก่อนกาหนดเวลาหรือต้องการขยายเวลาเช็คเอาท์ กรุณาติดต่อโรงแรมล่วงหน้า
ติดต่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานต้อนรับ

ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการทุกท่าน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหาย ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้น้อยที่สุด ทางโรงแรมจึงมีบริการห้องพักแบบสามารถสูบบุหรี่ได้ซึ่งจะ
อยู่ชัน้ บน และสูบบุหรี่ไม่ได้ซงึ่ จะอยู่ชัน้ ล่าง เพื่อป้ องกันกลุ่มควันที่จะลอยขึน้ ไปข้างบน

[Compact Single Room] จานวน 4 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ไม่ได้) 1 ห้อง สามารถพักได้ 1 ทา่ น


【ค่าบริการ】  1 ท่าน 7,600 เยน
     ( ค่าบริการ 7,038 เยน ภาษี 562 เยน )
【ขนาดห้องพัก】  12 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Single wide
【ขนาดเตียง】  1.13 เมตร x 1.95 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 ห้องพักมีขนาดเล็กกว่าห้อง Single room

[Single Room A] จานวน48ห้อง (แบบสูบบุหรี่ไม่ได้ 39 ห้อง แบบสูบบุหรี่ได้ 9 ห้อง) 1 ห้อง สามารถพักได้ 1 ทา่ น


【ค่าบริการ】  1 ท่าน 7,600 เยน
      ( ค่าบริการ 7,038 เยน ภาษี 562 เยน )
【ขนาดห้องพัก】  13 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Semi-double bed
【ขนาดเตียง】  1.2 เมตร x 1.95 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 เป็นห้องพักยอดนิยม

[Single Room B] จานวน 4 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ไม่ได้ 3 ห้อง แบบสูบบุหรี่ได้ 1 ห้อง) 1 ห้อง สามารถพักได้1 ทา่ น


【ค่าบริการ】  1 ท่าน 7,900 เยน
      ( ค่าบริการ 7,315 เยน ภาษี 585 เยน )
【ขนาดห้องพัก】  14-16 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Semi-double long bed
【ขนาดเตียง】  1.21 เมตร x 2.1 เมตร 
【ข้อความจากโรงแรม】 เหมาะสา หรับท่านที่ต้องการพืน้ ที่ใช้สอยมากขึน้

[Single Room D] จานวน 34 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ไม่ได้ 24 ห้อง แบบสูบบุหรี่ได้ 10 ห้อง) 1 ห้อง สามารถพักได้ 2 ทา่ น


【ค่าบริการ】  1 ท่าน 9,000 เยน
      (ค่าบริการ 8,334 เยน ภาษี 666 เยน)
      2 ท่าน 12,200 เยน
      (ค่าบริการ 11,297 เยน ภาษี 903 เยน)
【ขนาดห้องพัก】  15 ตารางเมตร  
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Double bed
【ขนาดเตียง】  1.4 เมตร x 2 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 ห้องพักยอดนิยม สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

[Twin Room (Non-Smoking)] จานวน 1 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ไม่ได้) 1 ห้อง สามารถพักได้ 2 ทา่ น


【ค่าบริการ】  1 ท่าน 9,700 เยน
      (ค่าบริการ 8,982 เยน ภาษี 718 เยน)
      2 ท่าน 14,200 เยน
      (ค่าบริการ 13,149 เยน ภาษี 1,051 เยน)
【ขนาดห้องพัก】  23 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Semi-Double bed 2 เตียง
【ขนาดเตียง】  1.2 เมตร x 1.95 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 ห้องพักมีห้องนา้ ขนาดกว้างเป็นพิเศษ

[Twin Room (Smoking)] จานวน 2 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ได้) 1 ห้อง สามารถพักได้ 2 ท่าน (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 4 ท่าน
ต่อ 1 ห้อง)


【ค่าบริการ】  11 ท่าน 10,700 เยน
      (ค่าบริการ 9,908 เยน ภาษี 792 เยน)
      2 ท่าน 16,000 เยน
      (( ค่าบริการ 14,815 เยน ภาษี 1,185 เยน ))
      3 ท่าน 20,500 เยน
      (ค่าบริการ 18,982 เยน ภาษี 1,518 เยน)
      4 ท่าน 25,000 เยน 
      (ค่าบริการ 23,149 เยน ภาษี 1,851 เยน)


【ขนาดห้องพัก】  26 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Semi-Double bed 2 เตียง
【ขนาดเตียง】  1.2 เมตร x 1.95 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 เหมาะสาหรับครอบครัว

※ สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 2 เตียง สามารถเข้าพักได้สูงสุด 4 ท่าน

[Western-style Deluxe Twin Room] จานวน 1 ห้อง (แบบสูบบุหรี่ได้) 1 ห้อง สามารถพักได้ 2 ท่าน (สามารถเข้าพักได้
สูงสุด 3 ท่าน)


【ค่าบริการ】  11 ท่าน 10,700 เยน
      (ค่าบริการ 9,908 เยน ภาษี 792 เยน)
      2 ท่าน 16,000 เยน
      (( ค่าบริการ 14,815 เยน ภาษี 1,185 เยน ))
      3 ท่าน 20,500 เยน
      (ค่าบริการ 18,982 เยน ภาษี 1,518 เยน)


【ขนาดห้องพัก】  30 ตารางเมตร
【ชนิดของเตียง】  เตียงเดี่ยว Semi-Double bed 2 เตียง
【ขนาดเตียง】  1.2 เมตร x 1.95 เมตร
【ข้อความจากโรงแรม】 ห้องพักมีขนาดกว้างเป็นพิเศษ

※ สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียงแบบ Sofa bed รองรับการให้บริการสาหรับ 3 ท่าน


オンライン予約

■ご宿泊日
から
■ご宿泊日数
■ご宿泊人数
/室

■部屋数

■検索方法
宿泊プラン別
部屋タイプ別
価格順に検索

予約確認・変更・キャンセル